Еврозоната обяви готовност да приеме България в чакалнята след около година