Награждаване на доблестната Стефка, която върна близо 2000 евро в полицията в Поморие