Столичният район „Изгрев” – пред режим на уличното осветление