Кунчев: Държавата не трябва да се блокира, но социалният живот трябва да се промени