България няма да приема 6000 бежанци, идващи от Австрия