Държавата поема и част от осигуровките по схемата 60 на 40