Митов: Служебните кабинети не могат да служат за алтернатива