Терминалите на най-натовареното летище в Европа опустяха