Прокуратурата: Изтеклите данни от НАП са изпратени до световни медии