Икономист: Ако не се гласува бюджетът, икономиката ще колабира