БЕЗ ЛЕКАРСТВА: Отново липсват важни медикаменти за тежкоболни пациенти