„Ничия земя“ – От квартала на голите до бялата престилка – мисията възможна. (05.10.2019)