Актуализация на бюджета: НС трябва да я приеме до края на юни