Бялата пътека в Централен Балкан - кой е най-опасният хищник на Земята