бспБСП избира пряко председател за първи път в своята история