Дончев: Печалбите на държавните енергийни дружества да покрият компенсациите за бизнеса