Боримиров: Радвам се, че слънцето изгря на „синята” улица