Родители твърдят, че децата им са малтретирани, спират ги от училище