Икономическият министър: \"Дунарит” няма никакви проблеми