РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Депутат e свързан с болници, усвояващи солидни суми от НЗОК