Седем страни по света потвърдиха случаи на коронавирус