Покана за спортен празник, 16 и 17 юли 2016, Парк Възраждане до Мол София