Епидемиолог: Наложително е да се въведат по-строги мерки, в момента няма никакви