ЕК със споразумение с британската компания "AstraZeneca" за купуване на 400 милиона ваксини