Петков: Нося списък с 19 имена, но Прокуратурата сама трябваше да си напише домашното