ВСЯКА КОЛА – С ПАСПОРТ: Как ще ни засегне промяната, ако бъде приета?