„Сиела Норма”: Около 250 машини трябва да бъдат подменени до балотажа