СРЕЩУ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ: Какви мерки ще предложат синдикати и работодатели