Игри на волята: България (23.11.2021) - част 1: Има ли място за стратегии седмица преди финала