Тома Биков: При всеки вот, която и да е политическа сила понася щети