Слух или истина: Западните компании се отказват от електрическите автомобили