Приложение показва в коя аптека можем да намерим конкретно лекарство