Поколение „Z” среща аналоговия свят - „На кафе” (05.09.2023)