Производственият сектор в САЩ бележи забавяне за пръв път от три години