Депутатите създадоха комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с дерогацията