Държавата няма да допусне недостиг на лични предпазни средства