След като ученик влезе в час с газов пистолет - разказ на съучениците му