От "Моята новина": “Огнено небе” над прекрасната Витоша