Заекът изпълнява „Fame" на Irene Cara | Маскираният певец