Икономист: Банковият сектор у нас се отличава с показатели в позитивен план