Туроператорът, изоставил ученици: Клевета е, че децата няма къде да спят