Кралев: Спортната инфраструктура е основният ни приоритет