Недоволство към Веселин след избухването му към Кулагин