Държавата създава ново предприятие за миньорите, които ще останат без работа