Първи учебен ден: Децата на Украйна се връщат в класните стаи