Проф. Гетов: Всяко лекарство може да има нежелани странични реакции