Папата на първа задгранична визита след операцията