Георги Анадолов: Ако съхраним завета и помним нашите деди, ще ни има като нация