Плъх-герой, открил десетки мини в Камбоджа, се "пенсионира" след 5 години работа