Въпреки загубата, в Марица са сигурни: Ще направим нещо, гоним първите места